Δοκιμαστικό μάθημα του Δρ. Βασιλείου Παπαμιχαήλ


Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Τετάρτη 07, Σεπτεμβρίου 2016 13:56

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

(Σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. 11 της Κανονιστικής Απόφασης της Συγκλήτου κατ’ άρθρον 77 παρ. 3 του Ν. 4009/2011 για τις εκλογές των Μελών ΔΕΠ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.)

Την Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2016, ώρα 10:30, στην Αίθουσα 8 (τηλεδιασκέψεων) της Πτέρυγας Διδασκαλίας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, της Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ., ο Δρ. Βασίλειος Παπαμιχαήλ θα παραδώσει δίωρο δοκιμαστικό μάθημα, με τίτλο:

«Στοχαστικά μοντέλα χρονοσειρών και εφαρμογές σε πραγματικά προβλήματα»,

στο πλαίσιο της υποψηφιότητάς του για την πλήρωση μίας (1) θέσης στην Α΄ βαθμίδα του Καθηγητή του Τομέα Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., με γνωστικό αντικείμενο «Υπολογιστική Στατιστική - Χρονοσειρές».

Καλούνται οι φοιτητές του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών να το παρακολουθήσουν.