Πλήρωση μίας (1) θέσης στην Α΄ βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μέθοδοι παραγωγής και αξιολόγηση ιδιοτήτων μεταλλικών υλικών»


Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
Τρίτη 04, Οκτωβρίου 2016 15:13

Πλήρωση μίας (1) θέσης στην Α΄ βαθμίδα του Καθηγητή του Κατασκευαστικού Τομέα του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., με γνωστικό αντικείμενο «Μέθοδοι παραγωγής και αξιολόγηση ιδιοτήτων μεταλλικών υλικών» (Υποψήφιος: Νικόλαος Μιχαηλίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής του ιδίου Τμήματος. Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 1301492)

Υποβληθείσες υποψηφιότητες: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

Όλα τα έγγραφα, σχετικά με τη διαδικασία, έχουν αναρτηθεί στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, στη διεύθυνση (απαιτείται όνομα και κωδικός χρήστη): service.apella.grnet.gr/apella.html

και Κωδικό Θέσης: 1301492

Αποτέλεσμα κρίσης