Πλήρωση μίας (1) θέσης στην Α΄ βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Στοχαστικές Μέθοδοι στη Βιομηχανική Διοίκηση με Έμφαση στη Διαχείριση Αποθεμάτων»


Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
Τρίτη 04, Οκτωβρίου 2016 15:38

Πλήρωση μίας (1) θέσης στην Α΄ βαθμίδα του Καθηγητή του Τομέα Βιομηχανικής Διοίκησης του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., με γνωστικό αντικείμενο «Στοχαστικές Μέθοδοι στη Βιομηχανική Διοίκηση με Έμφαση στη Διαχείριση Αποθεμάτων» (Υποψήφιος: Δημήτριος Βλάχος, Αναπληρωτής Καθηγητής του ιδίου Τμήματος. Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 1299269)

Υποβληθείσες υποψηφιότητες: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ

Όλα τα έγγραφα, σχετικά με τη διαδικασία, έχουν αναρτηθεί στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, στη διεύθυνση (απαιτείται όνομα και κωδικός χρήστη): service.apella.grnet.gr/apella.html

και Κωδικό Θέσης: 1299269

Αποτέλεσμα κρίσης