Πλήρωση μίας (1) θέσης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Οδοποιία: Χαράξεις-Οδός και Περιβάλλον»


Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Δευτέρα 07, Νοεμβρίου 2016 15:46

Πλήρωση μίας (1) θέσης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τομέα Μεταφορών και Διαχείρισης Έργων του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., με γνωστικό αντικείμενο «Οδοποιία: Χαράξεις-Οδός και Περιβάλλον» (Υποψήφια: Φωτεινή Κεχαγιά, Επίκουρος Καθηγήτρια του ιδίου Τμήματος. Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 1300005)

Υποβληθείσες υποψηφιότητες: ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΕΧΑΓΙΑ

Όλα τα έγγραφα, σχετικά με τη διαδικασία, έχουν αναρτηθεί στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, στη διεύθυνση (απαιτείται όνομα και κωδικός χρήστη): service.apella.grnet.gr/apella.html

και Κωδικό Θέσης: 1300005

Αποτέλεσμα κρίσης