Πρόσκληση στο τελικό συνέδριο του ευρωπαϊκού έργου "WET-AID"


Εκδηλώσεις
Τετάρτη 16, Νοεμβρίου 2016 10:02

Σας  αποστέλλεται συνημμένα πρόσκληση για το τελικό συνέδριο του Ευρωπαϊκού Έργου “WET-AID”,  του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα - Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007-2013» με θέμα  "Χάραξη στρατηγικών περιβαλλοντικής υγείας με δεδομένα παρατήρησης γης και χρήση καινοτόμων τεχνολογιών" που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2016, στις 9:00 π.μ. στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, οδός 3ης Σεπτεμβρίου, Πανεπιστημιούπολη, Θεσσαλονίκη.

Σε περίπτωση αδυναμίας σας να παρευρεθείτε, σας γνωρίζουμε ότι μπορείτε να παρακολουθήσετε το συνέδριο σε απ'ευθείας μετάδοση, μέσω live streaming, από τον παρακάτω σύνδεσμο :

https://www.auth.gr/news/conferences/22558

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ