Πλήρωση μίας (1) θέσης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός και Εικαστικές Τέχνες»


Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Τετάρτη 30, Νοεμβρίου 2016 14:25

Πλήρωση μίας (1) θέσης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., με γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός και Εικαστικές Τέχνες» (Υποψήφιοι: Μιχάλης Βιδάλης, Αλέξανδρος Κλειδωνάς, Παναγιώτης Γούλιαρης, Απόστολος Καλφόπουλος, Λέκτωρ του ιδίου Τμήματος & Δωρόθεος Ορφανίδης. Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 1359071).
Υποβληθείσες υποψηφιότητες: Μιχάλης Βιδάλης, Αλέξανδρος Κλειδωνάς, Παναγιώτης Γούλιαρης, Απόστολος Καλφόπουλος & Δωρόθεος Ορφανίδης
Όλα τα έγγραφα, σχετικά με τη διαδικασία, έχουν αναρτηθεί στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, στη διεύθυνση (απαιτείται όνομα και κωδικός χρήστη): https://service.apella.grnet.gr/apella.html
και Κωδικό Θέσης: 1359071
Αποτέλεσμα κρίσης