Πλήρωση μίας (1) θέσης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εικαστικές Τέχνες και Θεωρήσεις-Αναπαραστάσεις του Τόπου και του Τοπίου»


Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Τετάρτη 30, Νοεμβρίου 2016 14:47

Πλήρωση μίας (1) θέσης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., με γνωστικό αντικείμενο «Εικαστικές Τέχνες και Θεωρήσεις-Αναπαραστάσεις του Τόπου και του Τοπίου» (Υποψήφιοι: Μιχάλης Βιδάλης, Κωνσταντίνα Καλαρά, Λέκτωρ του ιδίου Τμήματος, Χαράλαμπος Πολιτάκης & Δωρόθεος Ορφανίδης. Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 1359470).
Υποβληθείσες υποψηφιότητες: Μιχάλης Βιδάλης, Κωνσταντίνα Καλαρά, Χαράλαμπος Πολιτάκης & Δωρόθεος Ορφανίδης
Όλα τα έγγραφα, σχετικά με τη διαδικασία, έχουν αναρτηθεί στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, στη διεύθυνση (απαιτείται όνομα και κωδικός χρήστη): https://service.apella.grnet.gr/apella.html
και Κωδικό Θέσης: 1359470
Αποτέλεσμα κρίσης