Ανακοίνωση Δοκιμαστικού Μαθήματος (Δρ. Ελένη Κυριαζή)


Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Παρασκευή 27, Ιανουαρίου 2017 13:41

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

(Σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. 11 της Κανονιστικής Απόφασης της Συγκλήτου κατ’ άρθρον 77 παρ. 3 του Ν. 4009/2011 για τις εκλογές των Μελών ΔΕΠ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.)

Την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2017, ώρα 10:00-11:00, στην Αίθουσα 7, 3ος όροφος της Πτέρυγας Διδασκαλίας του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, της Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ., η Δρ. Ελένη Κυριαζή θα παραδώσει δοκιμαστικό μάθημα, με τίτλο

ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΛΚΕΝΙΩΝ,

στο πλαίσιο της υποψηφιότητάς της για την πλήρωση μίας (1) θέσης στην Α΄ βαθμίδα του Καθηγητή του Τομέα Χημείας του Τμήματος Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., με γνωστικό αντικείμενο «Οργανική Χημεία».

Καλούνται οι φοιτητές του Τμήματος Χημικών Μηχανικών να το παρακολουθήσουν.