Ανακοίνωση Δοκιμαστικού Μαθήματος (Δρ. Ιωάννης Βενέτης)


Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Παρασκευή 27, Ιανουαρίου 2017 13:42

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

(Σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. 11 της κανονιστικής απόφασης της συγκλήτου κατ’ άρθρον 77 παρ. 3 του ν. 4009/2011 για τις εκλογές των μελών Δ.Ε.Π. του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.)

Τη Δευτέρα 6 Μαρτίου 2017, ώρα 12:00-13:00, στην αίθουσα 515, υπόγειο αμφιθέατρο της πτέρυγας διδασκαλίας του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, της Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ., ο δρ. Ιωάννης Βενέτης θα παραδώσει δοκιμαστικό μάθημα, με τίτλο:

«Συντελεστής αντίστασης στη διάχυση υδρατμών (μ) και φράγμα υδρατμών στο δομικά στοιχεία των κατασκευών»,

στο πλαίσιο της υποψηφιότητάς του για την πλήρωση μιας (1) θέσης στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή του Τομέα Επιστήμης και Τεχνολογίας των Κατασκευών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., με γνωστικό αντικείμενο «Οικοδομική με έμφαση στην υγροθερμική συμπεριφορά των κτιρίων».

Καλούνται οι φοιτητές του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών να το παρακολουθήσουν.