Ανακοίνωση Δοκιμαστικού Μαθήματος


Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Τετάρτη 08, Φεβρουαρίου 2017 15:21

ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
(αλλαγή ημέρας και ώρας για τεχνικούς λόγους)

(Σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. 11 της Κανονιστικής Απόφασης της Συγκλήτου κατ’ άρθρον 77 παρ. 3 του Ν. 4009/2011 για τις εκλογές των Μελών ΔΕΠ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.)

Την Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2017, ώρα 11.00, στο «Θεατράκι» της πτέρυγας διδασκαλίας του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ., ο κύριος Γιάννης-Νίκος Τσάρας θα παραδώσει δοκιμαστικό μάθημα, παρουσιάζοντας το αρχιτεκτονικό του έργο, τμήμα ή επιλεγμένο, σχολιάζοντάς το, στο πλαίσιο της υποψηφιότητάς του για την πλήρωση μίας (1) θέσης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., με γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονική Σύνθεση και Κατασκευή» (Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 1180796).

Καλούνται οι φοιτητές του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών να το παρακολουθήσουν.