Ανακοίνωση Δοκιμαστικού Μαθήματος (Μιχάλης Βιδάλης, Αλέξανδρος Κλειδωνάς, Παναγιώτης Γούλιαρης και Δωρόθεος Ορφανίδης)


Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Πέμπτη 27, Απριλίου 2017 15:44

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

(Σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. 11 της Κανονιστικής Απόφασης της Συγκλήτου κατ’ άρθρον 77 παρ. 3 του Ν. 4009/2011 για τις εκλογές των Μελών ΔΕΠ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.)

Την Τετάρτη 10 Μαΐου 2017, 13:00-15:00, στην Αίθουσα Εικαστικών στο Υπόγειο (επίπεδο 0) της Πτέρυγας Διδασκαλίας του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, της Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ., οι κύριοι Μιχάλης Βιδάλης, Αλέξανδρος Κλειδωνάς, Παναγιώτης Γούλιαρης και Δωρόθεος Ορφανίδης θα παραδώσουν δοκιμαστικό μάθημα*, με τίτλο:

Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και εικαστικές τέχνες,

στο πλαίσιο της υποψηφιότητάς τους για την πλήρωση μίας (1) θέσης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., με γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός και Εικαστικές Τέχνες» (Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 1359071).

Καλούνται οι φοιτητές του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών να το παρακολουθήσουν.* Κάθε υποψήφιος έχει στη διάθεσή του 30 λεπτά για να αναπτύξει το μάθημά του και 10 λεπτά, στη συνέχεια, για συζήτηση και ερωτήσεις.