Ερευνητικό πρόγραμμα στο πλαίσιο του Horizon 2020


Έρευνα
Τετάρτη 13, Δεκεμβρίου 2017 13:20

Η ερευνητική πρόταση με τίτλο 'V4Design - Visual and textual content re-purposing FOR architecture, design and VR-games', στην οποία συμμετέχει ερευνητική ομάδα του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ, με επιστημονικό υπεύθυνο τον αναπληρωτή καθηγητή Αναστάσιο Τέλλιο, κέρδισε χρηματοδότηση, στο πλαίσιο της δράσης ICT-20-2017 – Tools for smart digital content in the creative industries, του προγράμματος πλαισίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έρευνα και την καινοτομία Horizon 2020.

Το έργο ‘V4Design’ στοχεύει στην επανάχρηση και τον αναπροσανατολισμό υφιστάμενου οπτικού πολυμεσικού περιεχομένου, τον νοηματικό και εννοιολογικό εμπλουτισμό του και την χρήση του στην ανάπτυξη εργαλείων που υποστηρίζουν τον καινοτόμο αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και τον χωρικό σχεδιασμό VR περιβαλλόντων.

Το ερευνητικό πρόγραμμα ‘V4Design’ συντονίζεται από το Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ). Εκτός από την ομάδα του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΑΠΘ, στο consortium του προγράμματος συμμετέχουν το University of Leuven (Βέλγιο), το Universitat Pompeu Fabra (Ισπανία), η εταιρεία McNeel Europe (Rhino) SL, το αρχιτεκτονικό γραφείο Herzog & De Meuron (Ελβετία), η εταιρεία Solaris Filmproduktion GbR (Σουηδία), η ArtFilms Ltd, η Deutsche Welle (Γερμανία), η βάση δεδομένων Stitching Europeana και η Nurogames (Γερμανία).

H συγκεκριμένη πρόσκληση υποβολής προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παρουσίασε υψηλότατο επίπεδο ανταγωνισμού  με χρηματοδοτούμενες 5 από τις 115 ερευνητικές προτάσεις.