ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ


Ανακοινώσεις για τους φοιτητές / αποφοίτους
Πέμπτη 11, Οκτωβρίου 2018 14:53

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
ΔΩΡΕΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ
ΕΡΓΟΥ(ΚΙΚΠΕ) ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΙΑΚΩΒΟΥ ΑΡ.ΓΚΙΟΥΡΟΥΛΙΑΝ


Το Ίδρυμα προτίθεται να υποστηρίξει οικονομικά από τη δωρεά του ΚΙΚΠΕ κατά το Ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 έναν μεταπτυχιακό φοιτητή/τρια στον τομέα της μεταλλουργίας στο εξωτερικό.

Πληροφορίες για τις προϋποθέσεις χορήγησης της οικονομικής ενίσχυσης, τα αναγκαία δικαιολογητικά καθώς και η αίτηση, η οποία πρέπει να συμπληρωθεί και να υποβληθεί ηλεκτρονικά, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος:

http://www.ipep-gr.org

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 31.10.2018

Αρχεία:
ipep.pdf212 Kb