Βιβλιοπαρουσίαση "Οι καπναποθήκες της Θεσσαλονίκης" των Σοφίας Γκουβούση και Σπυρίδωνα Ταβλίκου


Εκδηλώσεις
Παρασκευή 16, Νοεμβρίου 2018 13:05

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βιομηχανιών Μεταποίησης και Εταιρειών Εμπορίας Καπνού και ο εκδοτικός οίκος UNIVERSITY STUDIO PRESS σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου των Σοφίας Γκουβούση και Σπυρίδωνα Ταβλίκου

ΟΙ ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Η αρχιτεκτονική κληρονομιά του καπνού στον 20ο αιώνα

Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2018, ώρα 19:00
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος
Λεωφόρος Μεγ. Αλεξάνδρου 49, Θεσσαλονίκη

Επισυνάπτεται η πρόσκληση