Διεθνές συνέδριο SBE19-Thessaloniki “Sustainability in the built environment for climate change mitigation”


Εκδηλώσεις
Πέμπτη 20, Δεκεμβρίου 2018 13:48

Το Εργαστήριο Οικοδομικής και Φυσικής των Κτιρίων του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ. διοργανώνει το διεθνές επιστημονικό συνέδριο Sustainability in the built environment for climate change mitigation, SBE19-Thessaloniki”, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τις 23 έως τις 25 Οκτωβρίου 2019 στο κτίριο ΚΕ.Δ.Ε.Α. (οδός 3ης Σεπτεμβρίου) στη Θεσσαλονίκη.

Το συνέδριο εντάσσεται στη σειρά των διεθνών συνεδρίων SBE 18-20 (International Sustainable Built Environment Conference Series, http://www.sbe-series.org), η οποία εποπτεύεται από το Διεθνές Συμβούλιο για την Έρευνα και την Καινοτομία στο Κτίριο και στην Κατασκευή (CIB), τη Διεθνή Πρωτοβουλία για το Αειφόρο Δομημένο Περιβάλλον (iiSBE), τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και συγκεκριμένα το Τμήμα Τεχνολογίας, Βιομηχανίας και Οικονομικών του Περιβαλλοντικού Προγράμματος με τίτλο Αειφόρο Κτίριο και Πρωτοβουλία για το Κλίμα (UNEP), καθώς και τη Διεθνή Ένωση των Συμβούλων Μηχανικών (FIDIC).

Στο συνέδριο αναμένεται να παραβρεθούν επιστήμονες και ερευνητές από όλο τον κόσμο για να παρουσιάσουν τις επιστημονικές εργασίες στο αντικείμενο της αειφορίας των κτιριακών κατασκευών και του δομημένου περιβάλλοντος γενικότερα. Σε αυτό το πλαίσιο έχουν προγραμματιστεί διαλέξεις από προσκεκλημένους ομιλητές με αναγνωρισμένη συνεισφορά και γνώση στο συγκεκριμένο πεδίο. 

Οι εργασίες που θα παρουσιαστούν στο συνέδριο θα ανακοινωθούν στο περιοδικό IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (indexed in Scopus) ενώ, επιλεγμένες εργασίες θα ανακοινωθούν στο International Journal of Energy Research (IF:3.009).

Η υποβολή περιλήψεων γίνεται μέσα από την ιστοσελίδα του συνεδρίου (http://www.sbe19-thessaloniki.gr/call-for-papers) και θα είναι εφικτή μέχρι και τις 15 Ιανουαρίου 2019.

Περισσότερες πληροφορίες για το συνέδριο έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του http://sbe19-thessaloniki.gr.