ΗΜΕΡΙΔΑ «Ελάχιστα Παραδοτέα Μελετών Οδικών, Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτηριακών Έργων»


Εκδηλώσεις
Δευτέρα 27, Μαΐου 2019 17:47

ΗΜΕΡΙΔΑ

«Ελάχιστα Παραδοτέα Μελετών Οδικών, Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτηριακών Έργων»

Διοργάνωση:
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Πέμπτη 30 Μαΐου 2019 & ώρα 17:00
Αμφιθέατρο «Αλέξανδρος Τσιούμης»

Θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση σχετικά με το ΦΕΚ 1047/Β/29-03-2019:
"Εξειδίκευση του είδους των παραδοτέων στοιχείων ανά στάδιο
και ανά κατηγορία μελέτης σε ότι αφορά τα συγκοινωνιακά
(οδικά) έργα, τα υδραυλικά, τα λιμενικά και τα κτηριακά έργα".