ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΟΜΙΛΙΑ: Career Challenges and Prospects for Engineers in the Maritime Industry, Capt. Dimitrios Mattheou


Εκδηλώσεις
Δευτέρα 27, Μαΐου 2019 17:41

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πολυτεχνική Σχολή

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΟΜΙΛΙΑ

Career Challenges and Prospects for Engineers in the Maritime Industry

Capt. Dimitrios Mattheou

Παρασκευή 31 Μαΐου 2019, 12:00 μ.μ.
Αμφιθέατρο Αλ. Τσιούμης
Κτήριο Τοπογράφων και Αγρονόμων Μηχανικών
Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ

Περίληψη: Η παρουσίαση προσδοκά να κάνει γνωστές στους φοιτητές και φοιτήτριες τις
ευκαιρίες και τις προοπτικές καριέρας στη ναυτιλία, έναν από τους σημαντικότερους τομείς
της Ελληνικής οικονομίας. Συνάμα προσφέρει μια περιήγηση στις προκλήσεις του τομέα
αυτού και τις δεξιότητες που απαιτούνται από τους νέους και νέες μηχανικούς που θα την
επιλέξουν.

Σύντομο Βιογραφικό Ομιλητή: Dimitrios Mattheou (https://www.dimitriosmattheou.com/) is
the CEO of Arcadia Shipmanagement Co Ltd & Aegean Bulk Co Inc, highly recognized for his
contribution as an active member of International Organizations.
In particular, he is the Chairman of the Green Award Foundation, Vice Chairman of the Hellenic
Mediterranean Panel in INTERTANKO, Governor of the International Propeller Club of the
United States, and Executive Committee Member in Norwegian Hull Club, INTERCARGO,
HELMEPA and ALBA Graduate Business School. Dimitrios is an inspiring Leader, committed to
his job tasks, innovative in his roles and loyal to the corporate spirit.
Through his actions he has earned the respect of the maritime community and has been
awarded three times as a Best Manager and as a Significant Personality (Exceptional
Personality of Shipping Award / Vaporia Marine Awards 2018, Best Manager award / Efkranti
Awards, Personality award / GREEN4SEA Awards, Personal award / Masters & Mates Union of
Greek Merchant Marine).
As an experienced sailor, he has never neglected the new generation of the seafarers.
Therefore, he provides frequent Industry-based tuitions for Post-graduate students as a guest
Lecturer at various Academic Institutions for Maritime studies, such as the Piraeus Maritime
University, the ALBA Graduate Business School and the Metropolitan College.
Inspirational personal quote: ‘Leading through Vision. Inspiring through Actions’