Προκήρυξη Υποτροφιών Μεταπτυχιακών Φοιτητών με την υποστήριξη της ΕΥΑΘ 2022


Ανακοινώσεις για τους φοιτητές / αποφοίτους, Υποτροφίες - Θέσεις εργασίας
Δευτέρα 04, Απριλίου 2022 10:00

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με την Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (Ε.Υ.Α.Θ.) Α.Ε. προκηρύσσει τη χορήγηση δύο υποτροφιών αριστείας διάρκειας ενός έτους σε έναν/μία μεταπτυχιακό/η φοιτητή/τρια της Πολυτεχνικής Σχολής και της Σχολής Θετικών Επιστημών αντίστοιχα. Ενημερωθείτε σχετικά από τον παρακάτω σύνδεσμο: