Εκλογές - Εξελίξεις μελών Δ.Ε.Π.

Πέμπτη 19 Ιουνίου 2014

Μονιμοποίηση της Επίκουρης Καθηγήτριας με θητεία, κυρίας Αλκμήνης Πάκα

Μονιμοποίηση της Επίκουρης Καθηγήτριας με θητεία, κυρίας Αλκμήνης Πάκαπερισσότερα...

Πέμπτη 19 Ιουνίου 2014

Μονιμοποίηση του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, κυρίου Σταύρου Βεργόπουλου

Μονιμοποίηση του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, κυρίου Σταύρου Βεργόπουπερισσότερα...