Ο οργανισμός IACES (International Association of Civil Engineering Students) αποτελεί παγκόσμιο, εθελοντικό, μη κερδοσκοπικό και μη πολιτικό, φοιτητικό οργανισμό.Η Τοπική Επιτροπή της Θεσσαλονίκης δραστηριοποιείται ενεργά στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο από το 2016, υπό την αιγίδα της κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής, με συνολικά 60 εγγεγραμμένα μέλη, ο αριθμός των οποίων αυξάνεται συνεχώς.Στόχος μας είναι η σύνδεση των φοιτητών με επαγγελματίες Μηχανικούς και την αγορά εργασίας, η διασύνδεση των φοιτητών του Πανεπιστημίου με φοιτητές από άλλα Πανεπιστήμια της Ελλάδος αλλά και του εξωτερικού, καθώς και η συμπληρωματική εκπαίδευση των φοιτητών.Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από το σύνολο των δράσεων μας στις οποίες συγκαταλέγονται ημερίδες - σεμινάρια, workshops & διαγωνισμοί, τεχνικές επισκέψεις, soft/hard skills trainings και ανταλλαγές φοιτητών, τα οποία συντελούν στη διάδοση του εθελοντισμού στα πλαίσια του Πανεπιστημίου και στην πολυδιάστατη ανάπτυξη των ικανοτήτων ενός Μηχανικού.
 Στα 3 χρόνια δράσης του σωματείου μας έχουμε διοργανώσει επιτυχώς πληθώρα εκδηλώσεων, με αξιοσημείωτη συμμετοχή και επιρροή προς τους φοιτητές. Σημαντικότατη εξ αυτών, και θεσμός πλέον για τον οργανισμό μας που λαμβάνει χώρα ετησίως, αποτελεί ο φοιτητικός διαγωνισμός W.A.C.E.S. (Workshop for Architecture and Civil Engineering Students). Στα πλαίσια του διαγωνισμού αυτού καλούνται των Τμημάτων Αρχιτεκτονικής και Πολιτικών Μηχανικών από όλη την Ελλάδα, με στόχο τη διεπιστημονική συνεργασία τους για την επίλυση ενός πολυδιάστατου τεχνικού προβλήματος.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστιοσελίδα μας  καθώς και τα κοινωνικά δίκτυα στα οποία δραστηριοποιούμαστε.

Site: http://iaces-thessaloniki.web.auth.gr

Facebook: https://www.facebook.com/iaces.thessaloniki/

E-mail: iaces-thessaloniki.web.auth.gr

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/iaces-lc-thessaloniki-b35736150